Veelgestelde vragen

Algemeen

Het project Ridderhof bestaat uit 4 gebouwen, waarvan 2 gebouwen voor de vrije sector huur. Ieder gebouw voor de vrije sector huur heeft 22 vrije sector huurappartementen.

Huren is zorgeloos en luxe. U weet namelijk waar u financieel aan toe bent. U hebt vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Ook is huren flexibel. U huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar en na dat eerste jaar is de huurovereenkomst opzegbaar per eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn.
Daarnaast geniet u van een moderne duurzame woning met een moderne badkamer, complete keuken met kwalitatieve apparatuur en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen. Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor u klaar!

Schrijf u in als geïnteresseerde op de projectwebsite. We houden u dan door nieuwsbrieven op de hoogte van het laatste nieuws. We zullen u ruim van tevoren informeren en u vertellen wat de vervolgstappen zijn. Zo kunt u zich optimaal voorbereiden op wat er van u wordt verwacht. De eerste inschrijfperiode is gesloten, echter kunt u zich nog wel inschrijven als reservekandidaat. 

Naast de huurprijs van de woning hebt u als huurder nog overige vaste kosten, zoals servicekosten, gemeentelijke heffingen, water, warmte en elektra.

Naast de huurprijs betaalt u in Ridderhof ook servicekosten voor onder andere het onderhoud en schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten en de parkeerplaats.

Wanneer één van de hoofdbewoners bij zijn/haar werkgever een tijdelijk contract heeft, is het noodzakelijk 2 maanden waarborgsom te betalen. Ook ZZP’ers dienen een borg van 2 maanden te betalen. De gevraagde waarborgsom kan afwijken naar aanleiding van de aangeleverde documenten. De waarborgsom krijgt u terug wanneer u conform afspraak en zonder huurachterstand de woning oplevert bij einde van de huurperiode. Ook kan er tussentijds een verzoek worden ingedeeld voor het (gedeeltelijk) terugbetalen van de waarborgsom naar aanleiding van veranderingen in uw persoonlijke situatie. Hebt u een specifieke werksituatie waar u meer over wil weten? Neem dan contact op met de verhuurmakelaar.

U kunt geen huursubsidie aanvragen. De huurprijzen van de woningen vallen in het midden- of vrije sector huursegment.

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor het gemeenschappelijke binnenterrein. a.s.r. behartigt de belangen van de huurders in de VvE. Deze dienst wordt voor huurders verrekend via de servicekosten die ze betalen voor hun woning.

Een huurder heeft geen rol in de VvE. Alleen eigenaren van de woningen vergaderen periodiek over het gemeenschappelijke binnenterrein. a.s.r. neemt als eigenaar van de huurwoningen deel in deze overleggen. Alle, voor huurders relevante, besluiten van de VvE worden via de woonconsultent bekend gemaakt aan de huurders.

De huurprijs, tekeningen en andere relevante verhuurinformatie is pas na start verhuur beschikbaar. Op de homepage van deze website is een planning weergegeven waarop staat aangegeven dat de verhuur is gestart op 7 februari. Heeft u zich aangemeld als geïnterresseerde in het project? Dan houden we u ook per nieuwsbrief op de hoogte over de vervolgstappen, zodat u op tijd weet wat er van u wordt verwacht. 

Indien u zelf persoonlijke documenten moet uploaden, verzoeken wij u alle documenten de naam 'KOPIE plus d.d. [huidige datum] t.b.v. huurwoningen [projectnaam]' te geven. Haal tevens uw BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften etc.). We vragen alleen documenten op die op uw werk- en woonsituatie van toepassing zijn. U kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden met een maximale grootte van 32MB. Zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden. Indien een document uit meerdere pagina's bestaat, voeg deze dan samen tot één PDF. Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk. 

a.s.r. real estate is de beheerder van de aangeboden woningen op deze projectwebsite. Kijk voor meer informatie over a.s.r. real estate op de website

 

a.s.r. real estate biedt geen zorg aan. Het staat u vrij een zorgaanbieder uit de directe omgeving te benaderen. Er zijn diverse aanbieders in regio Wassenaar, zoals; Florence en Zuster Jansen. 

Duurzaamheid

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) zegt iets over het verbruik van energie van een gebouw. Hoe energiezuiniger een gebouw, hoe lager de EPC-waarde. Voor alle woningen in Ridderhof is de EPC niet hoger dan 0,4 en dat is uitzonderlijk laag.

Op het (platte) dak van Ridderhof komen zonnepanelen die zonne-energie omzetten in electriciteit. De opbrengst van deze panelen wordt gebruikt voor de algemene voorzieningen in de gebouwen.

Huurvoorwaarden en inkomensvereisten

Om een woning te huren is het belangrijk dat u iedere maand de huur kunt betalen. Daarom zijn er huurvoorwaarden met inkomenscriteria opgesteld. De inkomensciteria zijn beschreven in het document 'huurvoorwaarden'. Dit document vindt u bij de downloads.

U huurt voor minimaal één jaar vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

De huurder(s) vermeld op de huurovereenkomst en tevens geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente waar de woning staat, mogen in de woning wonen. Het is niet toegestaan om de woning te verhuren voor korte of langere periode (short stay, Airbnb e.d.). Ondertekenaar(s) van de huurovereenkomst en hun eventueel inwonende kind(eren) zijn de bewoners van de woningen.

a.s.r. real estate heeft de ambitie om bij te dragen aan goede en voldoende huisvesting van 55+’ers en de doorstroming op de woningmarkt. In project Ridderhof zullen wij de leeftijdsgroep 55+ voorrang verlenen bij toewijzing van de appartementen.

Als ondernemer kunt u een woning huren als u minimaal 2 jaar een eigen onderneming hebt en aan de huurvoorwaarden en inkomenscriteria voldoet. Er wordt gevraagd om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als uw jaarinkomen. Het gemiddelde van de netto winst uit de bedrijfsvoering over meerdere jaren wordt als bruto-inkomen gehanteerd.
Als ondernemer moet u direct na het sluiten van de huurovereenkomst een waarborgsom van 2 maanden kale huur tezamen met de eerste maand huur betalen middels een iDealverzoek.

Op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat het totaal van uw jaarinkomen vermeld. Deze gegevens worden automatisch door Qii opgehaald. De vragen onder het kopje 'Inschrijven' vertellen u meer over Qii.

Indien u een tijdelijk dienstverband hebt (korter dan een jaar), kunt u in beginsel geen woning huren bij a.s.r. real estate. We kunnen wel bekijken óf en onder welke voorwaarden verhuur eventueel wel wordt toegestaan. Neem hiervoor contact op met de verhuurmakelaar.

Voor het berekenen van uw bruto jaarinkomen gaat u uit van uw maandinkomen x 12, tel daarbij de eventuele vaste toeslagen zoals vakantiegeld of een vaste dertiende maand op.

Wanneer u eigen vermogen hebt en dit van belang is om mee te tellen, dan rekenen wij 5% van het vermogen mee als inkomen bovenop het overige jaarinkomen. Dit geldt voor de kandidaten die jonger zijn dan 55 jaar. Voor 55+'ers wordt 7% gehanteerd. Naast het eigen vermogen moet er ook een vast inkomen zijn.

Het is niet toegestaan om een woning te huren met garantstelling van iemand die niet woonachtig is in de woning en waarmee u geen duurzaam huishouden voert.

In en om de woning

De allernieuwste technieken worden toegepast in Ridderhof. Er wordt geen gebruik gemaakt van het gasnet, maar warmte (en koeling) wordt uit de bodem gehaald. De warmte wordt vanuit de bodem via een gesloten circuit naar de woning gebracht. Hiervoor wordt een uitgekiend klimaatsysteem gebruikt, waarbij een centrale bron (WKO) zorgt voor de aanvoer van water voor de individuele warmtepomp. Elke woning in Ridderhof beschikt over een eigen warmtepomp. Deze warmtepomp haalt dan de warmte uit het water met een warmtewisselaar in de pomp en brengt dit warme water in de vloerverwarming. Dit is niet alleen de meest comfortabele vorm van verwarming, de huurder krijgt er ook nog eens ‘koeling’ bij. In de zomer werkt het principe namelijk net andersom. Dan wordt de warmte teruggevoerd naar de bodem. Via de vloer wordt de woning dan ook op warme dagen aangenaam gehouden met een lichte koeling.
De temperatuur kan de huurder regelen door middel van een thermostaat. De slaapkamer(s) zijn regelbaar middels een eigen ruimtethermostaat. In de badkamer is t.b.v. extra comfort een elektrische radiator geplaatst.

De huurders sluiten een leveringsovereenkomst af met Klimaat@Home, de leverancier van warmte en koude. Heeft u een vraag over de leveringsovereenkomst? Stel deze dan aan Klimaat@Home: info@klimaatathome.nl of kijk op https://www.klimaatathome.nl/

De huur van de warmtepomp is € 109,81,- per maand (prijspeil 2023). De huur van de warmtepomp wordt jaarlijks met CPI-index geïndexeerd. De huur van de warmtepomp is exclusief het elektra verbruik van de warmtepomp. Hiervoor sluit u een separate overeenkomst met Klimaat@Home. 

Via het contactformulier op de website van Klimaat@Home kunt u vragen stellen over warmte, de warmtepomp etc. 

In de appartementen van Ridderhof komt een warmteterugwinningsventilatie (WTW). Dit ventilatiesysteem zorg ervoor dat in de woning de lucht wordt gefilterd en er altijd een gezond binnenklimaat in de woning heerst. Verse lucht wordt van buiten naar binnen aangezogen. De oude lucht wordt via een ander circuit van binnen naar buiten getransporteerd. Ook gebruikt de WTW-installatie de warmte van de af te voeren lucht voor het opwarmen van de aan te voeren lucht. Dit zorgt voor een gunstig effect op het energieverbruik en wooncomfort.

In elke woning komt een witte keuken met zwart composiet blad. De keuken is voorzien van ATAG-inbouwapparatuur: vaatwasser, combi-oven, inductiekookplaat, koel-vries combinatie en een recirculatie afzuigkap voorzien van een plasmafilter. Op de projectwebsite kunt u bij het huuraanbod per huisnummer zien welke keuken er in het appartement wordt geplaatst. Deze tekening vindt u onder ‘Documenten’ (keukenleaflet).

De keuken wordt voorzien van recirculatie afzuigkap met plasmafilter. Meer informatie over de keuken kunt u teruglezen in de technische omschrijving en de keukenleaflets. De keukenleaflets staan per huisnummer bij het huuraanbod. De technische omschrijving is bij ‘Downloads’ te vinden. 

Nee, de kleuren van de keuken zijn door a.s.r. real estate gekozen en kunnen niet worden gewijzigd. Per appartement (type) kan de indeling van de keuken anders zijn. Op de projectwebsite kunt u bij het huuraanbod per huisnummer zien welke keuken er in het appartement wordt geplaatst. Deze tekening vindt u onder ‘Documenten’ (keukenleaflet). 

Het is mogelijk na oplevering voor eigen rekening extra keukenkasten te bestellen. Dit kan via een QR-code die is aangebracht in de gootsteenkast. Na het scannen van deze code, komt u op de website van keukenleverancier Keller. Daar kunt u extra onderdelen voor de keuken bestellen. Hier zijn kosten aan verbonden. 

De badkamer heeft een moderne afwerking met een wastafel, douche met betegelde douchewand en een elektrische designradiator. De wanden zijn tot aan het plafond betegeld met wit tegelwerk. Op de vloer komen grijze vloertegels.

Wastafelmeubels of onderkasten zijn in de badkamer niet voorzien. Het staat huurders vrij, na oplevering voor eigen rekening, zelf een passende onderkast aan te schaffen. Via internet zijn er diverse sanitairwinkels die een onderkast wastafel verkopen. De wastafel in de badkamer is van het merk Geberit, type Icon. Na oplevering kunt u de wastafel in het door u gehuurde appartement inmeten. 

De toiletruimte heeft een moderne afwerking met een wit zwevend wandcloset (op een hoogte van 46 cm, berekend exclusief de toiletzitting) met druktoets, en een fonteintje met verchroomde fonteinkraan en sifon. De wanden in het toilet krijgen boven de tegels (vanaf circa 1,2 meter hoog) ook spuitwerk.

In de toiletruimte hangt een wit zwevend wandcloset op een hoogte van circa 46 cm (berekend exclusief de closetzitting), met een bijbehorende closetzitting en druktoetsbediening, inclusief waterbesparende voorziening. 

Alle woningen hebben wij al voorzien van een keuken met inbouwapparatuur en een badkamer met modern sanitair. Het is niet mogelijk hier persoonlijke keuzes te maken.

Voor het aanbrengen van hulpmiddelen moet u toestemming vragen bij a.s.r. real estate. Dit soort aanpassingen noemen we Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Dit kan na sleuteloverdracht via de MijnWoning app van a.s.r. real estate of via mail: mijnwoning.realestate@asr.nl 

Als huurder moet u verplicht vloerbedekking aanbrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de juiste vloerbedekking te kiezen, zodat het functioneren van de vloerverwarming niet wordt belemmerd en er geen contactgeluid ontstaat. De vloer en de ondervloer moeten tezamen minstens voldoen aan een isolatiecontact-index (volgens NEN en ISO 717.2) van 10 dB. De huurder dient aan te kunnen tonen dat aan de isolatiecontact-index wordt voldaan. De vloer dient vrijdragend te zijn gemonteerd en TüV gecertificeerd. 

Indien er een kruipluik achter de voordeur van het gehuurde aanwezig is, dient dit luik te allen tijde vrij toegankelijk te blijven voor verhuurder ten behoeve van werkzaamheden. Bij het aanbrengen van vloerbedekking moet de huurder hier rekening mee houden. Wij raden u aan om u te laten adviseren bij een vloerleverancier. 

De vloer dient vrijdragend te zijn gemonteerd en TüV gecertificeerd. Bij het type vloer kunt u denken aan een laminaat- of PVC vloer. Kijk bij het vorige antwoord voor de andere eisen. 

De wanden worden met wit sauswerk opgeleverd (exclusief binnenkant meterkast). Het plafond krijgt wit spuitwerk. De wanden in het separaat toilet krijgen boven de tegels (vanaf circa 1,2 meter hoog) ook spuitwerk. De badkamer is tot aan het plafond betegeld.

U mag de binnenkant van de woning naar uw eigen smaak inrichten. Dus u mag de wanden een eigen (lichte) kleur geven. Houd er wel rekening dat wanneer u ooit besluit de woning te verlaten, u deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk en vloeren.

Of u zonwering mag ophangen, hangt af van het raam. U dient hiervoor een verzoek bij a.s.r. real estate in te dienen, Dit soort aanpassingen noemen we Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Heeft u plannen? Neem na sleuteloverdracht contact op met a.s.r. real estate via de MijnWoning app van a.s.r. real estate of per mail via mijnwoning.realestate@asr.nl Binnen 4 weken hoort u of (en onder welke voorwaarden) wij akkoord gaan met uw gewenste aanpassing. Pas als u toestemming, een opgave van het type en de kleur zonwering van ons hebt gekregen, kunt u de zonwering laten aanbrengen. 

Het is niet toegestaan de indeling van de woning te wijzigen.

Alle huurappartementen hebben een eigen berging in het woongebouw.

De appartementen beschikken over een videofooninstallatie (spreek-luisterverbinding inclusief beeldcamera).

Ja, er is glasvezel aanwezig. In de woonkamer en hoofdslaapkamer wordt een afgemonteerde UTP-aansluiting gerealiseerd. In de eventueel aanwezige tweede slaapkamer is één loze leiding aangebracht. 

In de woonkamer en hoofdslaapkamer wordt een afgemonteerde UTP-aansluiting gerealiseerd. In de eventueel aanwezige tweede slaapkamer is één loze leiding aangebracht. 

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit. Vanwege de brandveiligheid zijn er rookmelders in de woning aanwezig.

Elk woongebouw heeft 1 lift. De doorgang van de deur is 90 x 210 cm. Van binnen is de lift 110 cm breed, 210 cm lang en 220 cm hoog. Beide liften kunnen een maximum gewicht van 1.000 kg vervoeren.

Ridderhof krijgt een gemeenschappelijke tuin met veel groen, een waterpartij en wandelpaden.

Er worden parkeerplaatsen gerealiseerd aan de rand van het project op een openbaar gebied. Deze parkeerplekken zijn voor bewoners en bezoekers. Er zijn geen vaste parkeerplaatsen per appartement.

Er zijn geen minder valide parkeerplaatsen voorzien. Na oplevering kunt een aanvraag bij de Vereniging van Eigenaren (VvE) indienen. 

Nee, vooralsnog zijn er geen elektrische oplaadmogelijkheden in het projectgebied Ridderhof. De Vereniging van Eigenaren (VvE), die eigenaar is van de parkeerplaatsen, zal in een later stadium de mogelijkheden met de gemeente onderzoeken. De mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de capaciteit van het elektriciteitsnet in het gebied. 

Bewoners kunnen hun fiets stallen in de gezamenlijke fietsenstalling in het woongebouw. Er worden enkele stallingsplaatsen voorzien van afsluitbare laadpunten voor elektrische fietsen. Voor het gebruik van de elektrische laadpunten wordt een minimaal bedrag in rekening gebracht.

De appartementen die een privé berging op de woonverdieping (naast het appartement) hebben, krijgen twee fietsopstelplaatsen in de gemeenschappelijke fietsenstalling op de begane grond toegewezen. De appartementen die geen privé berging op de woonverdieping (naast het appartement) hebben, hebben een berging op de begane grond waarin fietsen gestald mogen worden. Deze privé bergingen op de begane grond hebben geen eigen elektra aansluiting. Het opladen van bijvoorbeeld een elektrische fiets is dus niet mogelijk. Het is niet toegestaan om rijwielen, fietsen, scooters en scootmobielen in de berging op de verdieping te stallen. De bergingen zijn gekoppeld aan een appartement en worden niet gewisseld. 

In de gemeenschappelijke fietsenstalling van het woongebouw zijn opstelplaatsen voor scootmobielen voorzien. In blok 2 komen 5 opstelplaatsen en in blok 4 komen er 4 opstelplaatsen.

Inschrijven

We zijn ons ervan bewust dat we veel persoonlijke informatie van u vragen wanneer u zich inschrijft voor een huurwoning. In het beoordeling- en toewijzingsproces van een huurwoning moet u bij verschillende overheidsbronnen persoonlijke gegevens opvragen. Het handmatig opvragen en aanleveren van de gegevens voor inschrijving is fout- en fraudegevoelig en kost daarnaast ook veel tijd. Met de MyQii-app maakt u een persoonlijke digitale kluis, waarmee MiQii met behulp van uw DigiD de juiste persoonlijke gegevens ophaalt bij de Belastingdienst, MijnOverheid en MijnUWV. 

U kan vertrouwen op de volledigheid van documenten die nodig zijn voor het huren van een woning, Door de aanlevering van uw gegevens via MiQii kan sneller worden beoordeelt of een woning kan worden toegewezen. Ook wordt met de inzet van MyQii fraude van gegevens uitgesloten. Zo weten we zeker wie u bent, maar ook uw buurvrouw of buurman. Wel zo veilig.

Wij streven er naar het verhuurproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door het digitaal verwerken van uw gegevens kunnen wij u sneller en efficiënter van dienst zijn. Zelf kunt u alles vanuit huis organiseren. Vanzelfsprekend staat het verhuurteam van Frisia Makelaars u graag persoonlijk te woord om u te helpen, zowel digitaal als persoonlijk.

U hoeft geen inschrijfkosten of bemiddelingskosten te betalen. Na het ondertekenen van de huurovereenkomst moet u de eerste maand huur en de eventuele waarborgsom overmaken via een iDeal betaalverzoek. Een waarborgsom wordt alleen gevraagd als u zelfstandig ondernemer bent, voor bepaalde tijd in loondienst bent of in het geval van afwijkende situaties.

In overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen verwerken we uw persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement op deze website.

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat in de eerste plaats is bedoeld voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico's met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Zorg er dus voor dat u uw BSN onleesbaar maakt. Zo voorkomt u onnodigde verspreiding van uw BSN.

Moet u zelf documenten uploaden? Denkt u er dan aan dat op alle documenten 'KOPIE plus d.d. [huidige datum] t.b.v. huurwoningen [projectnaam]' staat vermeld. Haal tevens uw BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften etc.). We vragen alleen documenten op die op uw werk- en woonsituatie van toepassing zijn. U kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden met een maximale grootte van 32MB. Zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden. Indien een document uit meerdere pagina's bestaat, voeg deze dan samen tot één PDF. Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk. 

Om uw inschrijving voor een huurwoning te controleren, mken wij gebruik van de app MyQii. Dit is een online omgeving waar u veilig uw persoonsgegevens verzamelt. Denk aan gegevens van de Belastingdienst, Mijn Overheid en het UWV. Wij beoordelen uw gegevens om te zien of u aan de huurvoorwaarden voldoet voor het huren van een appartement. Lees meer hierover in het document 'Huurvoorwaarden' bij de downloads op de website. Dit document wordt gepubliceerd ten tijde van de start verhuur. 

MyQii is kosteloos voor u als woningzoekende. Nu de verhuur is gestart, kunt u de MyQii app gratis downloaden via Google Play of de Appstore. Via het online inschrijfformulier op de website van Ridderhof, kunt u met de verificatiecode inloggen in de MyQii app om vervolgens een account aan te maken. 

MyQii heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wilt u meer weten over deze maatregelen? Lees hier meer over in de privacyverklaring van MyQii

Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u de afgelopen twee jaar Belastingaangifte gedaan? Dan kunt u MyQii ook gebruiken bij het inschrijven voor een woning. Bestaat uw onderneming korter dan 2 jaar, maar voldoet uw inkomen wel? Neem dan contact op met verhuurmakelaar. 

Nu de verhuur is gestart, kunt u de MyQii app gatis downloaden op uw telefoon via Google Play of de Appstore. Het online inschrijfformulier op de website van het project toont de verificatiecode waarmee u kunt inloggen in MyQii.

Komt u er niet uit met MyQii? Dan kunt u het volgende doen: 

1. Kijk op de help-pagina van Qii voor de meest gestelde vragen en mogelijke oplossingen.
2. Neem telefonisch contact op via 085 – 888 7053. De helpdesk van Qii is op werkdagen geopend van 10.00 – 12.00 uur. Of neem contact op via het contactformulier, zodat een medewerker van Qii u kan helpen. 
3. Stuur een mail met een terugbelverzoek en uw telefoonnummer naar support@qii.nl. Op werkdagen zal er telefonisch contact met u opgenomen worden.

Komt u er na deze stappen nog niet uit? Neem dan contact op met Frisia. 

Ja, nadat u het inschrijftraject heeft afgerond en u een huurovereenkomst heeft ondertekend, kunt u de MyQii App weer verwijderen van uw telefoon. 

Indien u van gedachten bent veranderd en u toch andere voorkeuren wilt invullen, dan kunt u tot de laatste dag van inschrijving uw voorkeuren wijzigen. Dit doet u door het inschrijfformulier in te trekken, uw voorkeuren te wijzigen en het formulier opnieuw te ondertekenen. U hoeft niet het gehele formulier weer opnieuw in te vullen. 

 Ja, ook geïnteresseerden buiten Wassenaar kunnen zich inschrijven voor een appartement in Ridderhof. 

Voor de toewijzing van de huurwoningen wordt gebruik gemaakt van een toewijzingsmodule/digitaal lotingsysteem. Deze module selecteert 'willekeurig' kandidaten die aan de huurvoorwaarden voldoen. Dit betekent dat iedereen dezelfde en een gelijke kans heeft op een woning. De inschrijfduur telt niet mee. 

Verhuurprocedure

Op de homepage van deze website is een tijdlijn met planning weergegeven waarop staat aangegeven dat de verhuur is gestart en inmiddels in volle gang is! De eerste inschrijfperiode is gesloten, echter kunt u zich nog wel inschrijven als reservekandidaat. Heeft u zich aangemeld als geïnteresseerde? Dan hebben we u ook via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. 

De verhuur is in volle gang! De eerste inschrijfperiode is gesloten, echter kunt u zich nog wel inschrijven als reservekandidaat. Kijk voor de verdere verhuurstappen in de huurvoorwaarden. Dit document staat bij downloads.

U bent vast nieuwsgierig hoe de woningen er uit komen te zien! Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouw is het helaas niet mogelijk om de woningen zomaar te bezichtigen. Om toch een goed beeld te geven van het uiteindelijke resultaat, plaatsen wij op deze website impressie beelden en/of video’s zodra deze beschikbaar zijn. Zodra er een kijkmogelijkheid is op de bouw of in een modelwoning, laten we dat weten via onze nieuwsbrief.

U kunt geen optie nemen. U krijgt van ons een optie op een woning aangeboden. Dit gebeurt via e-mail nadat u uw inschrijving hebt voltooid inclusief de aanlevering van alle benodigde documenten. Wij gaan vervolgens uw gegevens beoordelen. Zijn deze akkoord, dan hopen we u een huurovereenkomst voor een woning van één van uw voorkeuren te kunnen aanbieden. De eerste inschrijfperiode is gesloten, echter kunt u zich nog wel inschrijven als reservekandidaat. 

De eerste inschrijfperiode is gesloten, echter kunt u zich nog wel inschrijven als reservekandidaat. We maken gebruik van een toewijzingsmodule die toeziet op het naleven van de juiste toewijzingscriteria per woning. De toewijzingsmodule selecteert random kandidaten die voldoen aan de inkomenscriteria. Indien meerdere huurders gelijke voorkeur voor een woning hebben gegeven én voldoen aan de inkomenstoets, wordt er door de toewijzingsmodule random geloot welke kandidaat (als eerste) de woning krijgt toegewezen. Dit is dus een willekeurige loting verricht door de toewijzingsmodule. U leest hier meer over in de toewijzingsprocedure

De eerste inschrijfperiode is op 29 februari gesloten, echter kunt u zich nog wel inschrijven als reservekandidaat. Wij proberen om binnen 3 werkdagen te laten weten of we een woning (voorlopig) aan u kunnen toewijzen. Dit bericht krijgt u per e-mail.

Indien u een woning hebt toegewezen gekregen, maar nog geen huurovereenkomst hebt getekend dan kunt u de toegewezen woning alsnog afwijzen. Hebt u echter de de huurovereenkomst getekend dan kunt u niet meer kosteloos de woning annuleren en verzoeken wij u om contact op te nemen met de verhuurmakelaar.

De prognose oplevering is eind 2e kwartaal 2024. 

We geven u circa 6 weken voor sleuteloverdracht meer informatie over de planning voor de sleuteloverdracht en alle informatie over hoe de sleuteloverdracht in z'n werk gaat. Tot die tijd doen wij ons best u zo goed mogelijk te begeleiden en te informeren over de prognose van oplevering en wat er komt kijken bij de sleuteloverdracht van uw nieuwe woning. 

Wij streven ernaar om ca. 6 weken voor sleuteloverdracht een kijk- en meetmoment te plannen. Dit moment is voor huurders met een ondertekende huurovereenkomst, en het moment om het appartement te bekijken en in te meten. 

Er zijn geen vragen gevonden.